Spis patronów
Wojewoda Podkarpacki
Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl
Prezydent Miasta Rzeszowa – Patronat honorowy
Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
Polskie Radio Rzeszów SA
Radio ESKA
Monster Polska
InterviewMe
InterviewMe
Adres: Pogonowskiego 18
01-564 Warszawa
Strona WWW www.interviewme.pl
InterviewMe
Partner strategiczny
Partner merytoryczny
Partnerzy wspierający
Biuro Karier WSIiZ ul. Sucharskiego 2 pok. 45 i 46, 35-225 Rzeszów
tel.(017) 866 11 55, (017) 866 14 44
  email bk@wsiz.rzeszow.pl
fax (017) 866 12 32