Spis wystawców
Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o.
Alior Bank S.A.
ALL - TAX
Alumeco Service Sp. z o.o.
Assunto Sp. z o.o.
AXTONE S.A.
BISPOL Sp. z o.o.
Biuro Karier WSIiZ
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Carlson Wagonlit Travel
COMPENSA DYSTYBUCJA Sp. z o.o.
Deloitte
DHI Polska Sp. z o.o.
EME AERO SP. Z O.O.
Exact Systems S.A.
FIBRAIN Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa Specjał
Grupa Pracuj.pl
In Person
Jeppesen, A Boeing Company
KOELNER RAWLPLUG
LIDERJOB Sp. z o.o.
LOTAMS
MTU Aero Engines Polska
NCC Polska Sp. z o.o.
P.U.P.H. NIWA
PEOPLE CAN FLY
Poczta Polska S.A.
Pratt & Whitney S.A.
PROPOINT
Sabre
Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o.
SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k.
Sintra Consulting Poland
SoftSystem Sp. z o.o.
Southco Manufacturing Ltd.
State Street Bank GmbH Sp. z o.o.
Synerte Sp. z o.o.
Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia
White Eagle Media LLC - Biały Orzeł
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.
DHI Polska Sp. z o.o.
Adres: Biurowiec Conres
Al. Rejtana 36
35-310 Rzeszów
Strona www: www.dhigroup.com
DHI Polska Sp. z o.o.
Branża:
Profil działalnosci: DHI Polska działa od 2006 r. dostarcza oprogramowanie do modelowania symulacyjnego systemów wodnych i środowiska wodnego w zakresie m.in.:
• Modelowanie matematyczne rzek, zbiorników i wód podziemnych,
• Modelowanie matematyczne powodzi od strony morza lub wód śródlądowych,
• Modelowanie i planowanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
• Analizy ryzyka powodziowego, opracowanie stref zalewowych, badania scenariuszy powodziowych i działań przeciwpowodziowych,
• Procesowa i energetyczna optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków,
• Systemy ostrzegawcze i wspomagające zarządzanie kryzysowe,
Partner strategiczny
Partner technologiczny
Partnerzy wspierający
Biuro Karier WSIiZ ul. Sucharskiego 2 pok. 45 i 46, 35-225 Rzeszów
tel.(017) 866 13 18, (017) 866 14 44
  email bk@wsiz.rzeszow.pl
fax (017) 866 12 32